Ηλεκτρικά & Xειροκίνητα ΒαρούλκαΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΡΕΜΑΣΗΣ (ΠΛΑΓΙΟΚΡΕΜΑΣΤΑ)
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΠΟ 125 KG ΜΕΧΡΙ 20 ΤΟΝΟΥΣ
ΣΤΑΘΕΡΑ
ΜΕ ΑΛΥΣΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΕΙΟ
ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΕΙΟ
ΜΕ HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΑΓΚΑ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΕΙΑ
ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ
ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ
επιστροφή στα προϊόντα