Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ ΑΕ ιδρύθηκε το 1964 ως μία τεχνική και εμπορική εταιρεία. Η μακρά της πορεία στον χώρο της εμπορίας του βιομηχανικού εξοπλισμού, την έχει καθιερώσει ως μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρείες του είδους της, εξαιτίας του μεγάλου πελατολογίου της και της διατήρησης μεγάλου στοκ.

Η εταιρεία ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ ΑΕ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς εμπορίας, τους οποίους μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας :

1. Γερανογέφυρες – Ανυψωτικά
2. Μηχανήματα Αποθήκευσης & Εξοπλισμός Αποθηκών
3. Είδη Μετάδοσης Κίνησης
4. Ελαστικές Αντιτριβικές Επενδύσεις
5. Εξοπλισμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
6. Ταινιοζυγούς,χαλινοδιακόπτες, ανιχνευτές μετάλλων

Η εταιρεία ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ ΑΕ έχει προσωπικό 30 ατόμων και διαθέτει τρεις (3) μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη συνολικής έκτασης 3.500 τετραγωνικών μέτρων για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

Πολιτική της εταιρείας ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ ΑΕ είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000. Σκοπός της εταιρείας ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ ΑΕ είναι να παραμείνει πρωτοπόρος στους τομείς που δραστηριοποιείται διατηρώντας την αξιοπιστία των προϊόντων που εμπορεύεται και συνεχίζοντας να τυγχάνει της προτιμήσεως των πελατών της.

Εκτός από τα είδη που διατηρεί σε διαρκή παρακαταθήκη, η εταιρεία ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ ΑΕ αντιπροσωπεύει κορυφαίους οίκους του εξωτερικού που απευθύνονται στη βαριά βιομηχανία και ειδικεύονται στους εξής τομείς:

*Μηχανήματα Παραγωγής Τσιμέντου
*Αναβατόρια Καδένος και Ιμάντος
*Ενσακώτριες, Παλετομηχανές και Τυλικτικές Μηχανές
*Φυσητήρες και Συμπιεστές Αέρος Απηλλαγμένου Ελαίου
*Συστήματα Μεταφοράς και Αποθήκευσης Κλίνκερ
*Ηλεκτροστατικά Φίλτρα και Σακκόφιλτρα
*Δοσομετρικά και Ταινιοζυγούς
*Μεταφορικούς Κοχλίες και Ντάμπερ
*Αναμίκτες