Ηλεκτρικά Έμβολαhttp://www.elero-linear.com/

Ο οίκος Elero GmbH είναι ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ηλεκτρικών μηχανισμών κίνησης και αυτοματισμού για συστήματα σκίασης για οικιακή και βιομηχανική χρήση. Στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων και έχοντας ποικιλία γραμμικών οδηγών τύπου ΑΤΟΝ 2, ΑΤΟΝ 3 και ΑΤΟΝ 4 περικλείουν όλο το εύρος των solar trackers. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του οίκου http://www.elero-linear.com/

Αρχεία
elero ATON 4
elero_Aton2_GB
elero_Aton_3_GB_020708

 


επιστροφή στα προϊόντα